Hoe worden research chemicals precies gebruikt in farmacologisch onderzoek

Laatst bijgewerkt: 8 april 2024

Research chemicals zijn chemische stoffen die uitsluitend bedoeld zijn om in onderzoek te gebruiken. Het doel is om te kijken hoe bepaalde chemische verbindingen van invloed zijn op het menselijk lichaam. Op deze manier kan medicatie ontwikkeld worden. Met andere woorden, bromazolam kopen en onderzoeken is niet voor recreatieve doeleinden, het is van belang voor de geneeskunde. Hoe worden research chemicals precies gebruikt in farmacologisch onderzoek? We zullen dit nader  bekijken aan de hand van een aantal voorbeelden. 

Wat kun je lezen in dit artikel?

  Bromazolam 

  Bromazolam is een synthetische stof uit de groep benzodiazepinen. Bromazolam kan helpen in het creëren van een kalmerend en ontspannen gevoel.  Als research chemical wordt Bromazolam daarom bestudeerd als mogelijke medicatie in de behandeling van slaap- en angststoornissen. Het doel van dit onderzoek is om meer te begrijpen over neurotransmittersystemen in de hersenen. Meer specifiek wordt daarbij gezocht naar nieuwe moleculen, die de stoffen op een zodanige manier verbinden dat kalmering en verminderde angstgevoelens ontstaat. 

  4F-MPH

  4F-Methylfenidaat, oftewel 4F-MPH,  is een voorbeeld van een synthetische stof uit de groep van arylcyclohexylamines. 4F-Methylfenidaat is een chemisch aangepaste versie van Ritalin, en wordt gebruikt om de aandacht en alertheid te verbeteren. Het heeft sterk stimulerende effecten die langer aanhouden dan bij soortgelijke stimulanten. Het is niet helemaal duidelijk hoe 4F-MPH precies werkt, maar men gaat ervan uit dat de stof de heropname van dopamine en noradrenaline blokkeert, wat een hoger niveau van deze neurotransmitters tot gevolg heeft. Dit kan leiden tot meer focus, maar ook tot meer energie. 

  2F-DCK

  Een andere synthetische stof uit de arylcyclohexylamine groep is 2F-DCK. Deze stof is verwant aan ketamine, een medicijn dat gebruikt wordt in de anesthesie. 2F-DCK veroorzaakt een gevoel van loskoppeling van de omgeving en van het lichaam, en gaat vaak gepaard met een veranderde perceptie. De effecten van 2F-DCK kunnen sterk verschillen per persoon, en er wordt dan ook nog weinig begrepen van de effecten van deze stof op de lange termijn. Onderzoek met 2F-DCK heeft voornamelijk betrekking op de werking ervan op het centrale zenuwstelsel. De studie kan mogelijk inzicht geven in dissociatieve staten. 

  1B-LSD

  1B-LSD is een research chemical uit de groep lysergamiden. Lysergamiden bestaan uit een groep moluculen die lijken op serotonine, een natuurlijke stof die van invloed is op onze stemmingen en emoties. 1B-LSD kan dan ook een verandering in gedachten en gevoelens teweegbrengen. Het kan leiden tot een verbeterde creativiteit, en een versterkt gevoel van verbondenheid met de omgeving. Qua onderzoek is 1B-LSD van belang voor de behandeling van depressie en angststoornissen. Als begrepen wordt hoe veranderingen aan de lyserglamidemolecule de farmacologische eigenschappen kunnen beïnvloeden, kan dit resulteren in effectieve medicatie tegen depressie. 

  Advertentie