Smartengeld berekenen

Laatst bijgewerkt: 21 december 2022

Smartengeld berekenen, hoe werkt dat? Hoe kunt u de hoogte van het smartengeld berekenen? Smartengeld berekenen is zeer specialistisch werk, zonder over de daarvoor benodigde juridische kennis te beschikken, is dat heel lastig. In dit artikel vertellen wij u meer over het berekenen van smartengeld.

Wat kun je lezen in dit artikel?

  Wat is smartengeld?

  Was u betrokken bij een ongeval waar een ander aansprakelijk voor is te stellen? Dan heeft u recht op smartengeld. Wie letselschade lijdt, heeft recht op een vergoeding van de schade door de wederpartij. Niet alleen de praktische schade, maar ook de verstrekkende ongemakken in het dagelijkse functioneren. Het emotionele leed dat u heeft door het ongeluk valt hieronder. U heeft er recht op dat de materiële én immateriële schade wordt vergoeding.

  Schadevergoeding: de materiële schade

  Het berekenen van een groot deel van de schadevergoeding waar het letselschadeslachtoffer recht op heeft, is relatief eenvoudig. Het gaat om alle kosten die het slachtoffer niet gemaakt zou hebben als het ongeval niet had plaatsgevonden. Hierbij kunt u denken aan het salaris dat u bent misgelopen, medische kosten en het inschakelen van huishoudelijke hulp. Hiervan kan het slachtoffer nota’s en ander bewijsmateriaal overleggen.

  Schadevergoeding: de immateriële schade

  Smartengeld is een vergoeding voor gederfde levensvreugde, voor pijn, stress en verdriet die worden veroorzaakt door het ongeval:

  • Lichamelijk of psychische schade
  • Het slachtoffer is in zijn eer of goede naam geschaad
  • Er was sprake van het oogmerk om immateriële schade toe te brengen
  • De nagedachtenis van een familielid is aangetast

  Smartengeld is een vergoeding van niet in geld uit te drukken schade, die dus wel in geld wordt uitgedrukt. Dat klinkt vrij paradoxaal. Omdat deze schade moeilijk is te objectiveren, is het berekenen van smartengeld een specialistische taak. Letselschadespecialisten kijken hierbij onder andere naar de jurisprudentie: eerdere, vergelijkbare zaken waarin smartengeld is uitgekeerd. Hiervoor gebruiken ze de Smartengeldgids van de ANWB.

  Factoren die meespelen bij berekenen smartengeld

  Daarnaast zijn er een aantal factoren waarnaar wordt gekeken bij het berekenen van uw smartengeld. Dit zijn onder meer de:

  • Aard en ernst van het letsel
  • Duur van het herstel
  • Mate van de geleden pijn
  • Lichamelijke beperkingen
  • Blijvende littekens
  • Leeftijd en geslacht

  Zo kunt u zich voorstellen dat iemand die na het ongeval een half jaar moet revalideren en er een groot litteken in het gezicht aan overhoudt, meer smartengeld krijgt dan iemand die binnen twee maanden is hersteld en geen blijvende schade aan het ongeval overhoudt.

  In vergelijking met het buitenland

  Als we naar het buitenland kijken, zien we dat er soms enorme smartengeldbedragen worden uitgekeerd. Het is goed om te bedenken dat hier in Nederland geen sprake van is. In vergelijking met het buitenland zijn de smartengeldbedragen hier vrij laag. Toch is het bedrag dat u kunt claimen voor uw immateriële schade wel degelijk substantieel en is het fijn om een vergoeding te krijgen voor het leed dat u heeft geleden.

  Wie betaalt mijn smartengeld?

  Uw smartengeld wordt betaald door de verzekeraar van degene die het ongeval heeft veroorzaakt. Is deze wederpartij niet verzekerd? Dan zal hij of zij zelf moeten opdraaien voor de kosten.

  Is het wel nodig om smartengeld te claimen bij zeer licht letsel?

  Ja, omdat u altijd met smart te maken krijgt na een ongeluk. Ook als u slechts blauwe plekken heeft opgelopen. U ervaart pijn en de schrik kan er tevens goed inzitten. Laat daarom altijd smartengeld claimen na een ongeluk.

  Hoe claim ik mijn smartengeldvergoeding?

  U moet in de aansprakelijkstelling al benoemen dat u recht heeft op smartengeld. Heeft de tegenpartij de aansprakelijkheid erkend? Dan moet de smartengeldvergoeding worden berekend. Het berekenen van smartengeld is een zeer complexe juridische taak. Hoe verbindt u immers een geldbedrag aan uw leed? Dat is dan ook een belangrijke reden om juridische hulp in te schakelen.

  Smartengeld berekenen vraagt om medische en juridische kennis. U kunt de onderhandelingen met de verzekeraar van de aansprakelijke partij ook beter niet zelf doen, omdat dit zeer confronterend kan zijn. Ook dit kunt u beter overlaten aan een juridisch expert die uw belangen ten volle behartigt.

  Wanneer heb ik recht op kosteloze juridische bijstand?

  In de wet staat dat wanneer een letselschadeslachtoffer juridische hulp krijgt, het honorarium van de juridisch expert ook onder de schadeposten valt. Oftewel: de wederpartij moet de juridisch expert betalen. Bent u slachtoffer van letselschade, dan heeft u dus recht op gratis juridische hulp.

  Hoe vind ik de beste juridische hulp voor het claimen van smartengeld?

  Vind de beste jurist door ten minste op twee vereisten te selecteren. Kies ten eerste voor een jurist die het Keurmerk Letselschade mag dragen. Deze juristen staan geregistreerd in het Nationaal Keurmerk Letselschade. 

  Kies ten tweede voor een jurist die zijn buitengerechtelijke kosten indient bij de verzekeraar. Omdat u recht heeft op gratis juridische hulp volgens artikel 6:96 BW. 

  De juristen van Letselschade Berekenen vallen onder deze criteria en helpen u graag verder.

  Advertentie