Nieuw systeem huurtoeslag: hoe zit het precies? 

Laatst bijgewerkt: 27 juli 2022

Door een nieuw systeem voor de berekening van de huurtoeslag is de verwachting dat de woonlasten van bijna 300.000 huurders in 2024 omhoog gaat. Aan de andere kant gaan mensen met een laag salaris en een hoge huurprijs er juist op vooruit. Gemiddeld zullen mensen met een hoog inkomen per maand € 28 minder ontvangen. Heb je een relatief hoog salaris, dan is de kans dat je tot € 98 minder per maand ontvangt. Dit is alles wat je moet weten over het nieuwe systeem huurtoeslag. 

Wat kun je lezen in dit artikel?

  Verandering huurtoeslag 2022

  Uit het Wetsvoorstel Hervorming van de Huurtoeslag van minister Hugo de Jonge, blijkt dat het nieuwe systeem op 1 januari 2024 moet ingaan. Voor de overgang heeft het kabinet 5 jaar uitgetrokken. Elk jaar worden de huurtoeslag regels dus aangepast, waardoor een verhoging van de woonlasten minder goed voelbaar is. Voor jongeren met een laag inkomen zijn de veranderingen juist gunstig. Zij gaan er per maand met gemiddeld € 63 extra huurtoeslag op vooruit. In sommige gevallen kan de huurtoeslag tot maar liefst € 292 per maand oplopen. Voor gezinnen met een laag inkomen is de verandering dus positief. 

  Nieuwe regels huurtoeslag

  Door de nieuwe regels in 2024 vervalt de maximale huurprijs waarvoor je toeslag kunt aanvragen. Hierdoor kunnen mensen met een laag inkomen en een hoge huurprijs toch huurtoeslag ontvangen. Hiernaast krijgen jongeren eerder volledig recht op huurtoeslag. Waar je voorheen 23 moest zijn om een volledige toeslag te ontvangen, krijg je straks al huurtoeslag vanaf 21 jaar. Je kunt dus eerder huurtoeslag aanvragen, waardoor het voor meer jongeren haalbaar wordt om een huis of appartement van de woningbouwvereniging te huren. 

  Een andere grote verandering is dat er op dit moment wordt gekeken naar de daadwerkelijke huur die je betaalt. Op basis van de hoogte van de huur, je leeftijd en het inkomen wordt een deel van de maandelijkse huur gecompenseerd met toeslag. 

  In het nieuwe akkoord staat dat het kabinet niet meer naar de echte huurprijs wil kijken voor het bepalen van de hoogte van de toeslag. In plaats daarvan willen zij de toeslag berekenen op een vast huurprijs van € 548 per maand. Voor de mensen die per maand minder betalen dan dit bedrag is de verandering positief. Maar voor de mensen die meer betalen dan € 548 per maand is de nieuwe wet juist nadelig. De servicekosten die je voor het huurhuis moet betalen vallen straks bovendien niet meer onder de huur. 

  Huurtoeslag op de schop

  Een deel van de huur moet je altijd zelf betalen. Is de huur hoger dan dit vastgestelde bedrag, dan ontvang je huurtoeslag om de rest aan te vullen. Hier geldt weer dat de hoogte van de toeslag wordt berekend op basis van het loon, leeftijd en de hoogte van de huur. Het kabinet is met de nieuwe regeling van plan om de maximale huur te verhogen. Huurders moeten daardoor een hoger bedrag zelf betalen en worden minder gecompenseerd met toeslagen. 

  Nieuwe wet huurtoeslag

  De nieuwe wet huurtoeslag is niet alleen nadelig. Er zitten ook positieve kanten aan de veranderingen. Op dit moment is het bijvoorbeeld niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen als je dit jaar minder verdient dan vorig jaar. Op het moment dat je boven de staffel hoogtes verdient, vervalt het recht op huurtoeslag. Mocht het salaris hierna weer naar beneden gaan, dan kun je alsnog geen huurtoeslag aanvragen, terwijl je huidige situatie wel is veranderd. Met de nieuwe huurtoeslag wet vervalt deze regeling. Dit betekent dat je na een vermindering in salaris weer huurtoeslag kunt aanvragen. 

  Zo hoog mag de huur zijn in 2022

  In 2022 mag de huur maximaal € 763,47 zijn. Dat is een stijging van € 11,14 ten opzichte van 2021. Of en hoeveel huurtoeslag je krijgt is niet alleen afhankelijk van de hoogte van de huur. Voor het aanvragen van huurtoeslag wordt er ook naar je leeftijd, inkomen en woonsituatie gekeken. Ben je jonger dan 23 jaar? Dan mag de huur in 2022 niet hoger zijn dan € 442,46. Ten opzichte van 2021 verandert er voor mensen onder de 23 jaar niets. Woon er echter een kind in huis en ben je jonger dan 23 jaar? Dan mag de huur in 2022 € 763,47 zijn. 

  Als je jonger dan 23 jaar bent en samenwoont met iemand die ouder is dan 23, dan kan de oudste persoon huurtoeslag aanvragen voor jullie samen. De huur mag in dit geval ook maximaal € 763,47 zijn. Is de huur hoger dan dit bedrag, dan vervalt het recht op huurtoeslag. Als een huurverhoging ervoor zorgt dat de huur boven deze grens komt, maar je voor de huurverhoging wel recht had op huurtoeslag, dan vervalt de huurtoeslag niet. Je kunt in dit geval dus nog steeds huurtoeslag ontvangen, maar voor het deel van de huur dat boven de grens uitkomt, ontvang je geen toeslag meer. 

  Veelgestelde vragen

  Wanneer heb je recht op huurtoeslag? 

  Om huurtoeslag te mogen ontvangen moet je minimaal 18 jaar oud zijn. Je moet je inschrijven op het adres en je moet een Nederlandse nationaliteit hebben of een geldige verblijfsvergunning. Hetzelfde geldt voor een eventuele medebewoner. 

  Kan ik huurtoeslag aanvragen met thuiswonende kinderen met inkomen 

  Ja, als het kind jonger is dan 23 jaar dan telt een deel van het inkomen van het kind niet mee voor de hoogte van de huurtoeslag. De overheid houdt automatisch rekening met deze vrijstelling tijdens het aanvragen van de huurtoeslag. 

  Moet je veranderingen in je inkomen doorgeven?

  Ja, alle wijzigingen die van invloed zijn op de hoogte van de huurtoeslag moet je doorgeven. Ga je bijvoorbeeld meer of minder verdienen of veranderd de hoogte van de huur? Geef dit dan direct aan via het toeslagenportaal. Wijzigingen die door de gemeente worden geregistreerd, zoals een verandering van geslacht, hoef je niet apart door te geven. 

  Advertentie