Wat is de hoogte van de dividendbelasting in 2022?

Laatst bijgewerkt: 17 november 2022

De Nederlandse overheid wil in 2022 een nieuwe dividendbelasting invoeren. Het doel van deze belasting is om de belastingdruk te verhogen voor multinationals die momenteel weinig of geen belasting betalen. De Nederlandse dividendbelasting wordt geheven op de vennootschap en niet op de particulier. Dit betekent dat de vennootschap belasting betaalt over de dividenden die zij uitkeert aan haar aandeelhouders. Het lagere tarief van de dividendbelasting in 2022 is vastgesteld op 15%.

Wat kun je lezen in dit artikel?

  Wat is een dividendbelasting? 

  De Nederlandse dividendbelasting is een progressieve dividendbelasting die op ondernemingsniveau wordt geheven. Het tarief van deze dividendbelasting is afhankelijk van de hoogte van de uitgekeerde winst. Als je aandeelhouder bent van een Nederlandse vennootschap en je ontvangt dividenden, dan moet je over deze dividenden belasting betalen in Nederland. Als je inwoner bent van een ander land, is het aan de autoriteiten van dat land om belastingen te innen voor dividenden die worden ontvangen van Nederlandse bedrijven. In de meeste landen worden er echter geen dividendbelastingen geheven. 

  Dividendbelasting 2022 DGA

  Allereerst vertellen wij je graag meer over de dividendbelasting die een directeur-grootaandeelhouder (DGA) betaalt. De DGA maakt winst en wil dit geld privé in bezit krijgen. Dat kan door middel van een salarisuitkering, maar meestal is een dividenduitkering goedkoper. Over de winst van een B.V. moet namelijk zo’n 20% tot 25% aan vennootschapsbelasting worden betaald. Alles wat overblijft, wordt afgedragen bij de aanmerkelijkbelangheffing in box 2. Dit tarief werd in 2020 verhoogd van 25% naar 26,25%. In 2023 wordt dit tarief aangepast tot 19% over de eerste €200.000.  

  De directeur-grootaandeelhouder (DGA) is een persoon die de macht heeft om de onderneming te controleren. Ze kunnen worden benoemd door de aandeelhouders of door de raad van bestuur van de vennootschap. De DGA is verantwoordelijk voor de aansturing van en het toezicht op alle activiteiten die in een onderneming plaatsvinden. Ze zijn ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met wat is overeengekomen in de statuten van het bedrijf en de andere juridische documenten. De hoogte van de dividenduitkeringen worden bijvoorbeeld door de DGA bepaald. 

  Hoeveel is de dividendbelasting van 2022?

  De dividendbelasting is een belasting over het inkomen van aandeelhouders van een vennootschap in Nederland. De Nederlandse dividendbelasting is doorgaans 15% en is van toepassing op de meeste dividenden. De vennootschap die het dividend uitkeert, moet de dividendbelasting inhouden. Dit wordt vervolgens bij de inkomstenbelasting met elkaar verrekend. Dit is niet de meest eenvoudige manier om belastingen te betalen, maar wel heel belangrijk. Vergeet je namelijk om aangifte te doen en betaal je de dividendbelasting niet? Dan kun je een naheffing én een boete ontvangen. De boetes die de Belastingdienst uitschrijft, beginnen meestal bij €5000. Je voorkomt dat je dit bedrag moet betalen, naast de dividendbelasting, door op tijd aangifte te doen. 

  Hoeveel belasting betaal je voor een dividenduitkering?

  Als investeerder betaal je geen belasting voor een dividenduitkering. In plaats hiervan betaalt het bedrijf die de dividenden afgeeft 15% aan belastingen. Deze 15% wordt ingehouden tijdens de storting van de dividenden. Het bedrag dat je ontvangt uit dividenden geef je vervolgens aan bij de jaarlijkse inkomstenaangifte. Hoeveel belasting je op dit moment betaalt over de dividenduitkering is sterk afhankelijk van het bedrag dat je hebt ontvangen. Hoe lager het bedrag, hoe lager de belastingheffing ook zal zijn. 

  Hoe bereken je de dividendbelasting?

  Het berekenen van de dividendbelasting is niet eenvoudig. Neem simpelweg 15% van de waarde van het dividend en zorg ervoor dat dit bedrag wordt vastgehouden voor de Belastingdienst. De dividendbelasting wordt berekend met de volgende formule: Dividendbelasting = (dividendbedrag * belastingtarief) – vrijgesteld bedrag. Het dividendbedrag is het totale bedrag dat je als dividend uitgekeerd krijgt. Het belastingtarief is het belastingpercentage dat je over de dividenden moet betalen. Het vrijgestelde bedrag is het deel van je dividenden dat niet wordt belast. In Nederland heb je een vrijstelling van belastingheffing op de eerste €800 die je uit dividenden ontvangt. 

  Hoeveel belasting betaal je in box 2?

  In box 2 betalen aandeelhouders in een binnen- of buitenlandse onderneming belasting over de winst op hun aandelen. Dit wordt het dividend genoemd. Het gaat om een basistarief van 24,5% voor de eerste €67.000 en 31% voor het bedrag boven €67.000. Naar verwachting gaan de tarieven voor de dividendbelasting in 2023 omlaag. Vanaf 2023 betaal je nog maar 19% belasting over de eerste €200.000. Hoeveel belasting je in een specifieke box betaalt, verandert periodiek. Alhoewel het in 2023 dus zo is dat je minder belasting betaalt, is de kans aanwezig dat dit het jaar daarop weer anders is. Houd de geldende belastingregels daarom goed in de gaten om zeker te weten dat je genoeg betaalt. Zo voorkom je dat je boetes hoeft te betalen voor incomplete aangiftes. 

  Veelgestelde vragen

  Waarom heffen ze in Nederland dividendbelasting?

  Het heffen van dividendbelasting helpt, volgens de Belastingdienst, om belastingontwijking te voorkomen. Direct bij het uitkeren van het dividend wordt de dividendbelasting ingehouden, zodat bedrijven geen kans hebben om deze belasting niet te betalen. Waarom Nederland het enige land is met een dividendheffing, is niet duidelijk.

  Is dividend aftrekbaar van de winst?

  Ingehouden dividendbelasting kun je verrekenen in de aangifte van de inkomstenbelasting. Ontvangt jouw organisatie het dividend, dan kun je dit bedrag verrekenen in de aangifte van de vennootschapsbelasting van je eigen organisatie. Het dividend is dus aftrekbaar van je winst.

  Hoeveel dividend is normaal?

  Het bruto dividend is het geld dat je vanuit de onderneming uitgekeerd krijgt. De Belastingdienst wil hier uiteraard een deel van. Je draagt gemiddeld 15% aan belasting af en een percentage van 2% tot 5% aan dividend aan aandeelhouders. Dit bedrag betaal je als ontvanger van dividenden pas bij de jaarlijkse inkomstenaangifte. Meestal gelden hier vrijstellingen, maar hoe hoog deze vrijstellingen zijn, is afhankelijk van het jaar van de aangifte. Controleer daarom eerst de website van de belastingdienst voordat je aangifte doet voor de dividendbelasting.

  Advertentie